Signalisatie Paaltjes  thumbnail

Signalisatie Paaltjes

Published Jan 12, 24
4 min read


  1. Takels 1. 3. Lasten aanslaan (kettingen,(staal)kabels, hijsbanden, touwstrop,...) Onder aanslagmaterieel worden de onderdelen verstaan die niet vast gemonteerd zijn op de kraan en dienen als verbindingsstuk tussen de aan te slagen last en het hijsblok van het hijswerktuig. Risico’s Het grootste risico zijn vallende onderdelen door het slecht aanslaan of hijsen van de last.

Meer weten? Algemene gebruiksregels: Het is van belang dat het hijsgereedschap aangepast is aan de aard van de te hijsen lasten. afzetpaal met koord. wegcode signalisatie wegenwerken. Bij het hijsen van lasten moeten steeds een aantal essentiële eisen in acht genomen worden: • vóór het hijsen is het aangewezen alle materieel aan een controle te onderwerpen; • hijsgereedschap met ook maar het kleinste mankement, moet onmiddellijk worden vervangen; • het is niet toegelaten gebruik te maken van banden, verpakkingen, bindmiddelen, etc

Het gewicht moet - bij gebruik van kettingen met meerdere strengen - gelijkmatig over de verschillende punten verdeeld worden; • de maximaal toegelaten belasting van het hijsgereedschap moet steeds gerespecteerd worden; • lasten mogen nooit losgetrokken worden; • de maximale tophoek bij het aanslaan van een last is 120°; • kettingen mogen alleen verlengd worden met behulp van speciale daartoe voorziene middelen (bv. - wegcode signalisatie wegenwerken, wegcode signalisatie wegenwerken.Deze moet minstens even sterk zijn als de ketting zelf; • wanneer de uiteinden van de last scherpe hoeken heeft, kunnen deze beter bedekt worden met stukken rubber (autobanden) en planken om de ketting te beschermen; • bij vriesweer kan de ketting aan draagkracht inboeten (wegcode signalisatie wegenwerken). Het is aangeraden de werknemer hier op te wijzen; • bij het hijsen moeten steeds alle bouten en sluitingen vast aangedraaid zijn

Ze kunnen individueel gebruikt worden of ingeschakeld in een groter geheel, een samenstel. wegcode signalisatie wegenwerken. Controle Net zoals voor de andere gereedschappen geldt dat alleen materieel dat geschikt is voor de specifieke doeleinden mag gebruikt worden. Uiteraard moeten ook de kettingen voldoen aan een aantal normen. Deze normen bevatten onder meer de kwaliteitsvereisten voor het gebruikte staal, de keuringsvoorschriften en afmetingen

Afzetpalen Met Koord Kopen - CrowdcontrolcentralKettingen Kettingen worden vaak gebruikt op plaatsen waar geen gebruik gemaakt mag worden van touwen of staalkabels. Het gaat dan meestal om zeer zware en moeilijk te transporteren voorwerpen (wegcode signalisatie wegenwerken). Overbelasting en een verkeerd gebruik van kettingen kunnen heel wat risico’s met zich meebrengen. wegcode signalisatie wegenwerken. Het naleven van de volgende regels is dan ook essentieel

De ketting mag alleen van boven naar beneden belast worden (afzetpaaltjes met lint). Bij een belasting van opzij nemen de krachten toe; • een lus te maken van de ketting door een haak in of rond de ketting te slaan - wegcode signalisatie wegenwerken. Dit beschadigt de ketting en de schakel waaraan de haak is vastgemaakt kan overbelast raken; • een knoop te maken in een ketting

De maximale draaglast is aangebracht op een aan het werktuig bevestigd merkplaatje of een loze schalm; • een ketting met uitgerekte of scheefgetrokken schakels moet onmiddellijk vervangen worden; • hijsen mag alleen met een onbeschadigde ketting; • vooraleer te hijsen moet het hijsmaterieel visueel gecontroleerd worden; • voor het verlengen van kettingen mogen alleen speciaal daartoe bestemde koppelschalmen gebruikt worden die minstens zo sterk zijn als de ketting zelf; • de eindschalmen (-schakels) mogen niet te klein zijn. - wegcode signalisatie wegenwerken, - wegcode signalisatie wegenwerken

De sterkte van de kabel is afhankelijk van de samenstelling van de staalkabel, de dikte en de kwaliteit van de staaldraad en van de kern (wegcode signalisatie wegenwerken). Het is verboden te werken met een staalkabel • met rafelige spitsen; • met gebroken of beschadigde draden; • die verroest of versleten is. wegcode signalisatie wegenwerken. Regels: • bewaar kabels in droge, goed geventileerde ruimten; • spring voorzichtig om met vocht, loog en zuurTouw dat met deze stoffen in contact is gekomen, moet onmiddellijk vervangen worden, ook als er geen zichtbare schade is; • corrosie van ijzer. Roestdeeltjes van ijzer zijn klein maar verraderlijk (wegcode signalisatie wegenwerken). Ze kunnen tussen de vezels terechtkomen en van binnenuit schade aanrichten; • vocht kan vooral bij natuurvezeltouw veel schade aanrichten

Set Stalen Afzetpalen

Kunstvezeltouw kan wel tegen de droogte maar niet tegen overmatig zonlicht (afzetpaaltjes met lint). De ultravioletstralen versnellen de veroudering van het touw; • hete objecten. Het spreekt voor zich dat touw en hoge temperaturen niet samengaan - wegcode signalisatie wegenwerken. De kunststofvezels smelten en de natuurvezels verbranden. wegcode signalisatie wegenwerken. De gebruiksaanwijzing geeft een overzicht van de koude- en warmtelimieten; • scherpe voorwerpen of scherpe hoeken aan de last kunnen de touwvezels doorsnijden; • te zware lasten

Latest Posts

Fero Signalisatie

Published Jan 18, 24
5 min read

Afzetpalen Voor Koorden

Published Jan 17, 24
2 min read